Zoetermeer

Zoetermeer wil  vier sterke sectoren benutten en versterken, Dat zijn: 1) ICT & Zakelijke dienstverlening, 2)Logistiek & Handel, 3) Health en 4) Bouw & Installatie. De toegepaste ICT (data science en cyber security) die ontwikkeld wordt op het Dutch Innovation Park is de aandrijver die de ontwikkeling en innovatie van deze sectoren ondersteunt en verder stimuleert. Deze kernsectoren geven kleur aan het economisch profiel van Zoetermeer.

Zoetermeer is van oudsher de ICT-stad van Nederland. Met de vestiging van de Faculteit ICT & Design (Cyber Security en Data Science) van de Haagse Hogeschool, het Dutch Innovation Park en de samenwerking met het CIV Smart Technology van het MBO Rijnland verschuift het accent in Zoetermeer naar de toegepaste ICT.

De gemeente Zoetermeer heeft zes  bedrijventerreinen namelijk; Lansinghage, Rokkehage, Hoornerhage, Zoeterhage, Dutch Innovation Park en Oosterhage. Van deze bedrijventerreinen zijn alleen op Oosterhage nog kavels beschikbaar. Aan de rand van de gemeente (zuidoosten), op het grondgebied van gemeente lansingerland, worden nog twee bedrijventerreinen gemeenschappelijk ontwikkeld. Dit zijn: Prisma en Bleizo.  Deze zijn ook bijna geheel uitgegeven. Voor Bleizo-West wordt momenteel een ontwikkelperspectief uitgedacht. Bedrijventerreinen Rokkehage, Hoornerhage en Zoeterhage worden aangeduid als de noordelijke bedrijventerrein. Vroeger lagen deze aan de rand van de stadskern. Door de groei van de stad zijn de terreinen onderdeel gaan uitmaken van het stedelijk weefsel.

Ondernemen in Zoetermeer

Lansinghage

Lansinghage ligt in het zuidoostelijke deel van de stad en daarmee ten zuiden van de snelweg A12. Het is met ca. 70 ha. netto het grootste bedrijventerrein van Zoetermeer. Het terrein is uitgegeven in het jaar 1982. De omgeving van het bedrijventerrein is van redelijk hoogwaardige kwaliteit met een mix van sectoren, waaronder voornamelijk: industrie, handel & reparatie, bouw en zakelijke dienstverlening. Het terrein is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.1 en geheel uitgegeven.

Rokkehage

Rokkehage (ca 15 ha. netto) is een lokaal georiënteerd gemengd bedrijventerrein. Het ligt direct gelegen aan het Nutriciaterrein en grenst in het noorden tegen bedrijventerrein Hoornerhage. Het terrein dateert van 1965 en is daarmee het oudste bedrijventerrein van Zoetermeer. De grond is volledig uitgegeven. De kavelstructuur is divers met grote, middelgrote en kleine kavels en er is een mix aan functies aanwezig. Binnen het bedrijventerrein zijn transport/logistiek bedrijven en bouw/installatie bedrijven goed vertegenwoordigd. Het terrein is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.1. De autobereikbaarheid is uitstekend, nabij de aansluiting Zoetermeer op de A12.

Hoornerhage

Hoornerhage is een lokaal georiënteerd bedrijventerrein (ca. 16 ha. netto). De uitgifte van het terrein is gestart in 1967. Na Rokkehage is dit het oudste bedrijventerrein van Zoetermeer en ook volledig uitgegeven. Het bevat voornamelijk kleine en middelgrote kavels. Door de jaren heen is er een mix ontstaan van relatief nieuwe en oude bedrijfspanden en het terrein beschikt over een aantal bedrijfsverzamelgebouwen. Het terrein is te typeren als een gemengd bedrijventerrein en geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.1. Bedrijven in de sectoren transport/logistiek, bouw/installatie en de groot- en detailhandel zijn er goed vertegenwoordigd. Het kent een ruime opzet met brede wegen en beschikt ook over een uitstekende bereikbaarheid, dichtbij de A12.

Zoeterhage

Bedrijventerrein Zoeterhage (ca. 33 ha. netto) is sinds 1976 ontwikkeld als een gemengd bedrijventerrein met een regionale en nationale scope. Het terrein is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.2. Het wordt aan de noordkant begrensd door de woonwijk Oosterheem. Het terrein is hierdoor een interessante vestigingslocatie geworden voor consumentverzorgende bedrijvigheid. In de kern van het terrein is de omvangrijke vestiging van Avandis aanwezig. In de loop der jaren heeft het terrein een breder functioneel gebruiksprofiel gekregen waardoor naast de traditionele sectoren industrie, bouwnijverheid en handel er ook vormen van detailhandel, horeca en dienstverlening te vinden zijn.

Brinkhage (Dutch Innovation Park)

Dutch Innovation Park (ca. 20 ha. netto) is dé plek in Zoetermeer en Nederland voor toegepaste innovaties op het gebied van cyber security, big data, smart mobility en e-health & care. Hier delen IT-bedrijven en ruim 800 IT-studenten van De Haagse Hogeschool en mboRijnland kennis en werken er samen. Door de synergie op het park ontstaan innovaties en nieuwe businesses. Toegepaste en open innovatie zijn het motto van het Dutch Innovation Park. Bedrijven, lectoren en studenten van De Haagse Hogeschool werken in fieldlabs en de Big Data Innovatiehub aan onderzoeksopgaven van bedrijven en instellingen. Bedrijven, studenten en bezoekers biedt Dutch Innovation Park een breed scala aan voorzieningen. Van evenementruimte tot fieldlabs, van een incubator tot lunchcafés.

Voor meer informatie over bedrijventerrein Dutch innovation park, ga naar https://www.dutchinnovationpark.nl/

Oosterhage

De locatie Oosterhage is het bedrijventerrein (ca. 18 ha. netto) aan de zuidoostelijke rand van de vinexwijk Oosterheem (noordoosten van Zoetermeer). Het bedrijventerrein is sinds 2009 in de verkoop en is het laatste terrein in de gemeente waar nog kavels voor uitgifte beschikbaar zijn. Oosterhage is als een traditioneel bedrijventerrein bedoeld voor grootschaligere bedrijvigheid tot en milieucategorie 3.1. Het bedrijventerrein is vrij open en kent een relatief hoogwaardige uitstraling.

Voor meer informatie over bedrijventerrein Oosterhage, ga naar https://www.zoetermeer.nl/oosterheem/projecten-in-oosterheem_48092/item/bedrijventerrein-oosterhage_122579.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=oosterhage