Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft vijf verschillende bedrijventerreinen namelijk: Boezem-West, Oostambacht, Ruyven, Heron en Boezem-Oost. Van deze vijf bedrijventerreinen zijn op Heron en Boezem-Oost nog kavels beschikbaar.
De organisatiegraad van de bedrijventerreinen is hoog, Pijnacker-Nootdorp heeft een ondernemersfonds en alle bedrijventerreinen zijn verenigd en beschikken over een parkmanager. De bedrijventerreinen zijn KVO gecertificeerd en de ondernemers zijn betrokken bij het terrein.

Naast de bedrijventerreinen beschikt de gemeente Pijnacker-Nootdorp over een rijke glastuinbouwsector, drie dorpskernen en recreatief groen.
Voor meer informatie en kenmerken van de verschillende bedrijventerreinen:

Ondernemersloket
E: accountteam@pijnacker-nootdorp.nl

Ondernemen in Pijnacker-Nootdorp

Heron

Oostambacht

De Boezem

Ruyven