Bedrijventerreinen in de Haagse regio

Als ondernemer heeft u er baat bij om zoveel mogelijk kennis en informatie te verzamelen over het ondernemersklimaat als mogelijk. Businesspark Haaglanden kan u daarbij helpen. Op de kaart van het gebied vindt u allerhande informatie die voor uw keuze van belang kan zijn. Informatie over inkomen per huishouden, aantal inwoners in het gebied, opleidingsniveau, aantal gevestigde bedrijven, maar ook de standaard gegevens zoals snelwegen, spoorwegen, luchthavens en zeehavens mogen niet ontbreken.