Delft

Toekomstgericht ondernemen… Zaken die Delft kenmerkend maken als stad voor het bedrijfsleven dat klaar wil zijn voor de business van nu én morgen. Want in Delft vindt u misschien wel de hoogste concentratie hoogopgeleiden, kennisinstellingen en topbedrijven in Nederland. Niet zo gek dus dat de top van kennisbedrijven steeds vaker de weg naar Delft weet te vinden. Delft, High Tech Capital.

Delft kent meerdere bedrijfsterreinen maar ook verzamelgebouwen waar voornamelijk startups en gelijkgestemde gezamenlijk kunnen ondernemen.

Hieronder een opsomming van de verschillende terreinen en een link naar de verzamelgebouwen.

Ondernemen in Delft

Delft Noord (DSM)

Het gebied bestaat uit de terreinen van DSM ten westen van het Rijn-Schiekanaal en een gemengd gebied met bedrijven, woningen en voorzieningen ten oosten daarvan.

Indische Buurt

Terrein met grootschalige bedrijven, kleine bedrijvigheid en een aantal maatschappelijke voorzieningen.

Ypenburgse Poort

Bedrijventerrein langs de A13 met naast bedrijven ook hotels, kantoren en sport- en recreatiemogelijkheden.

Delftse Poort

Het terrein Delftse Poort-Oost bestaat uit de IKEA-vestiging en enkele kantoorpanden aan de Olaf Palmestraat.

Aan de andere kant van de snelweg A13 ligt Delftse Poort-West. Hier zijn over het algemeen kleinschalige kantoren en bedrijven.

Delftechpark

Het park is ontwikkeld voor kennisintensieve bedrijven die zich richten op technisch onderzoek en ontwerp.

TU Delft Science Park

Hoogwaardig science park waar zich de komende jaren kennisinstituten, start-ups en internationale bedrijven vestigen.

Schieoevers

Op het zuidelijk deel van het terrein Schieoevers zijn verschillende soorten bedrijven gevestigd, zowel qua aard als grootte.

Het noordelijk deel bestaat vooral uit grote industriële bedrijven, een woonboulevard en het cultureel bedrijventerrein Lijm & Cultuur.

Tanthof

In Tanthof-Oost, ten zuiden van de Kruithuisweg, zijn zowel kantoren als bedrijven gevestigd.
Het bedrijventerrein Tanthof-West huisvest vooral bedrijven uit de sector advisering, zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid.

Vulcanusweg

Vulcanusweg
Het bedrijventerrein Vulcanusweg in de wijk Voorhof kenmerkt zich door een gemengde bedrijfsactiviteit.

Voorhof

Het terrein tussen de Hermesstraat, Röntgenweg en Industriestraat bestaat voornamelijk uit bouwbedrijven en autogarages.

Buitenwatersloot

Op het terrein ten zuiden van de Buitenwatersloot zijn verschillende kantoren gevestigd.

Verzamelgebouwen

Verzamelgebouwen | Gemeente Delft

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bedrijventerreinen in Delft? Neem dan contact op met een van de accountmanagers van de gemeente Delft.

Accountmanagers | Gemeente Delft