Midden-Delfland

In de gemeente Midden-Delfland liggen 1 grootschalig bedrijventerrein en 8 kleinschalige bedrijventerreinen. Respectievelijk de grootschalige Harnaschpolder en de kleinschalige Hooipolder en Lotsweg / Knoop A4 westzijde I langs de A4 bij Den Hoorn, Het Ambacht en Kralingerpad/Westgaag bij Maasland, Oud Camp nabij A20 afslag 6, Maassluiseweg en het Van Dijk Maasland-terrein nabij A20 afslag 7 en de Zouteveenseweg bij Schipluiden.

De gemeente Midden-Delfland staat voor het behoud van het groene, open landschap en de toegankelijkheid daarvan voor de eigen inwoners én de omringende stedelingen. De bedrijventerreinen liggen aan de randen van dit groene landschap en tegen de dorpskernen. Daarnaast speelt de glastuinbouwsector een belangrijke rol in de lokale economie. De totale oppervlakte van de glastuinbouwclusters bedraagt ruim 250 hectare.

De duurzame clusters dragen zorg voor een fors gedeelte van de werkgelegenheid. Dit blijkt uit de analyse. In 2011 kende de glastuinbouw in Midden-Delfland een werkgelegenheid van ruim 750 personen, ruim 1/10e van de werkgelegenheid in Midden-Delfland. De spin-off van de glastuinbouw is hierbij niet meegerekend. Als de gehele tuinbouwcluster wordt meegerekend (inclusief techniek, bouw, transport/logistiek en dienstverlening ten behoeve van de tuinbouw, dan was in 2011 sprake van een werkgelegenheid van 1.921 personen met 310 vestigingen. Bijna 1/3e van de werkgelegenheid.

Ondernemen in Midden-Delfland

Kralingerpad/Westgaag

Van Dijk Maasland-terrein

Harnashpolder

Bedrijventerrein Harnaschpolder is een relatief nieuw bedrijventerrein en ligt in Den Hoorn, strategisch gelegen langs de A4. Het terrein is ongeveer 80 hectare groot en er zijn grote en kleine kavels beschikbaar in milieucategorie 2 en 3 voor bedrijven uit verschillende sectoren zoals: horeca, logistiek, handel en dienstverlening en ICT. Op het terrein zijn nu circa 39 bedrijven gevestigd en dit aantal zal de komende jaren toenemen. Het is ook mogelijk om woonwerkkavels te kopen, zodat u zelf een woonhuis of bedrijfspand kan neerzetten. Meer informatie over bedrijventerrein Harnaschpolder, ga naar

Website

Hooipolder

Aan de oostkant van de A4, op de rand van Midden-Delfland en de bebouwing van Den Hoorn ligt de Hooipolder. Dit bedrijventerrein is circa 5 hectare groot en kent ongeveer 40 bedrijven tot milieucategorie 3. De grenzen van de Hooipolder worden gevormd door de Woudseweg aan de noordzijde, de Gaag en de A4. Dit bedrijventerrein is herontwikkeld waarbij deels een verschuiving van de bedrijfsactiviteiten naar het zuidelijk deel van het gebied zijn verplaatst. Aan de noordzijde is er nu aansluiting naar de verlengde Reinier de Graafweg op de A4. Het vastgoed is merendeels in handen van Dalsem BV. De herstructurering van de Hooipolder biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale bedrijven.

Lotsweg

Aan de oostkant van de A4, op de rand van Midden-Delfland en de bebouwing van Den Hoorn ligt de Hooipolder. Dit bedrijventerrein is circa 5 hectare groot en kent ongeveer 40 bedrijven tot milieucategorie 3. De grenzen van de Hooipolder worden gevormd door de Woudseweg aan de noordzijde, de Gaag en de A4. Dit bedrijventerrein is herontwikkeld waarbij deels een verschuiving van de bedrijfsactiviteiten naar het zuidelijk deel van het gebied zijn verplaatst. Aan de noordzijde is er nu aansluiting naar de verlengde Reinier de Graafweg op de A4. Het vastgoed is merendeels in handen van Dalsem BV. De herstructurering van de Hooipolder biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale bedrijven.

Het Ambacht

Het Ambacht is een kleinschalig bedrijventerrein in Maasland van ongeveer 0,9 hectare met een gemengde functie, aangelegd in de jaren tachtig. Op het terrein is een beperkt aantal bedrijven gevestigd in een hoge bebouwingsdichtheid.

Oud Camp – Coldenhovenlaan

Dit terrein van circa 19 hectare, gelegen langs de A20 in Maasland, tegen het Westland aan, is vrij nieuw en omvat een aantal grotere bedrijven zoals DTO, plus een aantal bedrijfsverzamelgebouwen waarin zich enkele kleine handelsbedrijfjes bevinden. Door de ligging van het terrein aan de rand van de gemeente en ingesloten tussen tuinbouwkassen en – bedrijven, vormt dit terrein geen onderdeel van het groene, open gebied Midden-Delfland.

Oude Veiling Maassluiseweg (v. Dijk Maasland-terrein)

Dit terrein in Maasland van 3,5 hectare is geen bedrijventerrein in de eigenlijke zin van het woord. Het gaat om een tweetal bedrijfslocaties die aan de rand van Maasland gelegen zijn, één in de oksel van de A20 en de Oude Veiling, het andere langs de Koningin Julianaweg. Deze bedrijfslocaties die hier van oudsher gelegen zijn, vervullen een belangrijke rol in de economie van Maasland aangezien er ruim 220 personen werkzaam zijn, het drievoudige van de totale werkgelegenheid op het Ambacht.

Zouteveenseweg

Dit kleinschalige terrein van circa 2,2 hectare tegen de kern van Schipluiden, kent enkele uiteenlopende bedrijven. Op het terrein zijn nu 7 bedrijven gevestigd.