Wie zijn wij?

Businesspark Haaglanden is een regionaal samenwerkingsverband bestaande uit zeven gemeenten: Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Midden Delfland. Hierin werken we samen op verschillende niveaus namelijk uitvoerend, beleidsmatig en strategisch.

Het frontoffice is de uitvoerende tak en aanspreekpunt voor ondernemers in de regio Haaglanden. Vraagstukken over (her)huisvesting kunnen regionaal worden opgepakt. Het werkteam is de beleidsmatige tak, daar delen we kennis, stellen we doelen, monitoren we trends en ontwikkelingen op economisch gebied en zijn we in contact met Provincie Zuid-Holland, MRDH en andere samenwerkingsverbanden. De directeuren van de verschillende gemeenten vormen het dagelijks bestuur van BPH, zij houden de doelen van de organisatie in de gaten en zien wat BPH nodig heeft om deze te bewerkstelligen. Het algemeen bestuur bestaat uit de wethouders Economie van de zeven gemeenten, zij stellen de doelen vast. BPH beschikt over een programmamanager, deze fungeert als spin in het web en is het algemene aanspreekpunt voor BPH gerelateerde zaken zowel voor de interne organisatie als voor externe partijen..

Onze doelstelling is het versterken van de regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van bedrijfshuisvesting ten behoeve van het behouden en vestigen van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in de Haagse regio.

Hoe behalen wij ons doel?

✓  Het verder professionaliseren van het regionaal loket (front-office) van Businesspark Haaglanden voor ondernemers;

✓  Het begeleiden van het proces van uitplaatsingen van bedrijven als gevolg van transformatie/herstructurering;

✓  Het intensiveren van de samenwerking met adviseurs in bedrijfshuisvesting;

✓  Het meedenken om te komen tot nieuwe werklocaties binnen de Haagse regio;

✓  Het leveren van een bijdrage aan het formuleren van nieuw beleid (door monitoring & signalering vraag/aanbodontwikkeling binnen de regio) en het tot uitvoering brengen van beleid;

✓  Het als netwerkorganisatie aanspreekpunt zijn voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland.

Hoe kunnen wij u helpen? Laat het ons weten!

Neem contact op

Ons team van specialisten

Businesspark Haaglanden is een kleine en slagvaardige organisatie bestaande uit een team van specialisten op het gebied van bedrijfshuisvesting. Zij kennen de mogelijkheden, feiten en kansen in de regio Haaglanden. De afgelopen jaren zijn verschillende ondernemers al door hen geholpen bij het vinden van geschikte huisvesting, de aankoop van grond of de realisatie van nieuwe bedrijfspanden.

Wat biedt ons specialistenteam?

  • Professionals die elke dag ondernemers begeleiden bij het realiseren van een nieuwe vestigingslocatie;
  • Detailkennis en cijfers over de regio;
  • Inzicht in bereikbaarheid van de verschillende locaties en knooppunten (Schiphol, de veiling, de Rotterdamse haven) in de regio;
  • Opent deuren bij gemeenten en heeft kennis van alle relevante wet- en regelgeving;
  • Een sparringpartner die denkt als ondernemer.

Specifieke kennis

Kennis van
de locaties;

Civieltechnische
kennis;

Juridische en
commerciële kennis;

Kennis van de (overheids)procedures;